FEMININE LEADERSHIP IN ACTION (FLIA) 

“Kadın Yöneticilere Yönelik İçsel Liderlik Gelişimi Programı” 

Program, Kadın yöneticilere iş hayatında kadın olmakla ilgili önyargılarını, zihinsel modellerini fark ettirip değerlerini ve güçlü yönlerini anlamalarını, ifade ve talep etmeyi öğrenmelerini, kurumsal hayatta ilerlemelerinin önündeki blokajları kaldırmalarını, dişil / eril liderlik özelliklerinin farkına varmalarını sağlamayı, dengeyi önce kendi iç dünyalarında, sonra iş dünyalarında kurmalarını, kendilerini daha özgün ve bütünsel bir liderlik duruşu ile etki yaratmalarını sağlamayı amaçlar.  

Neden FLIA? 

Biz, her cinsiyetin kendi ve karşı cinsiyetin kültürünü, doğasını, farklılıklarının değerini bilerek ve bunları kucaklayarak yaşadığı, dengede bir toplum hayal ediyoruz. Kadınların yeterince dahil olmadığı, özünü ifade edemediği, birlikte yaşama kültürünün yaygınlaşmadığı bir ortamın dengeli olması çok zor. Dengenin olmadığı bir ortamda da adalet, huzur, ahenk, istek, birlik ve güven duygusunu var etmek oldukça zor.  

Neden Şimdi? 

Kadınların doğasında var olan dişil özellikler: BEN’den ziyade BİZ bilinci, rekabetten ziyade iş birliği, empati, derin dinleme, sezgisel, duygusal, yaratıcılık, uzun vadeli düşünme, sakinlik ve sabır... Tüm bu özellikler, tarihin bu döneminde hem toplumlarda hem de kurumlarda dişil özelliklerden daha fazla yararlanılması gerekliliğini söylemektedir.  

Genel Bakış 

Verimlilik açısından maksimum 18 kişiyle hayata geçirdiğimiz programın hedef kitlesi; üst ve orta kademe kadın yöneticiler ve yönetici adayları. Program; 2+2+2 toplam 3 modül, 6 günlük eğitim, birebir açılış ve kapanış görüşmeleri, eğitimler sonrasında grup koçluklarını (3 adet) kapsar. 

Yöntemler 

Jung Arketipleri, Liderlik Çarkı Anketi, Transaksiyonel Analiz, Spiral Dinamikler, Takım Koçluğu Araçları, Çıkarım Merdiveni, Temiz İletişim, Öğrenen Yargılayan Zihniyet, Bilinç Dışı Önyargılar, Semboller Süreci, Arketipler Diyalog Sistemi, Lider Olarak İdeal Ben Meditasyonu.

Kazanımlar 

1. Bireysel ve kolektif liderlik enerjilerine erişebilme yollarını öğrenmek ve gerektiğinde erişir hale gelmek, 

2. Eril ve dişi liderlik enerjilerinde iç dünya ve dış dünya dengesinde nerede olduklarını farkettirmek ve ideal dengelerine nasıl gelebilecekleri konusunda desteklemek 

3. Varsayım ve inançlarının, etkileşimleri ve liderlikleri üzerindeki etkilerini farkedip bunları yönetebilme ve her durumda gerçekte ve veride kalabilme becerisini kazandırmak, 

4. Ya otoriter ya cana yakın (Sayılan mı sevilen mi olmak?)

5. Doğum perdesi (Adanmışlık veya performans düşüşü) 

6. Duygusal zekaya karşı Duygusallık (Güç mü zayıflık mı?) 

7. Katılımcıların kendilerini ifade etmelerinde daha özgüvenli, rahat ve açık olmalarını desteklemek, 

8. Net evet-hayır, sınırları çizebilme, 

9. Olmak istedikleri İdeal Lider’i hayal ettirmek, hayallerinden bir vizyon yaratmalarına ve vizyonlarına giden yolda yol haritalarını netleştirmelerine yardımcı olmak, 

10. Sistemde ihtiyaç olunan değişimi yaratma konusunda cesaretlendirmek.