Şerife Füsun Ömür


 
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Şerife Füsun Ömür, 34 yıllık iş yaşamında Stratejik Planlama, Finans ve İnsan Kaynakları gibi değişik alanlarda çalıştı. Kurumsal hayatta “değişim yönetimi” ve “kadının çalışma hayatındaki yeri” konularına odaklandı.

Halen YenidenBiz, YKKD, %30 Club gibi kadının iş hayatındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan sivil girişimlerle iş birliği yapıyor. Kurumsal hayatını sonlandırdığı 2018 yılından bu yana, kadınlara destek olmak yolundaki niyetini destekleyen CIYO programında liderlik yapıyor.