CIYO (Öze Dönüş) kalp-zihin-ruh-beden bütünlüğünde düşünme, hissetme, keşif ve yenilenme deneyimi sağlayan,
kadınlara özel bir içsel liderlik gelişimi programıdır.


ABD’li Ashland Institute tarafından geliştirilen ve 20 yıldır Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinde pek çok kadına ve hayata dokunan bu özel program, Mart 2011’den bu yana İstanbul’da tüm dünyadan kadınları bir araya getirmektedir.

Sakin ve dingin bir ortamda gerçekleştirilen 3 günlük atölye çalışması, kadınlara yönelik 3 aylık bir kişisel gelişim deneyiminin merkezini oluşturmaktadır. Bu deneyim, katılımcılarla bire bir gerçekleştirilen bir açılış görüşmesi ve bazı hazırlık çalışmaları ile başlar, 3 günlük programla devam eder ve katılımcıların iç görülerini ve farkındalıklarını güçlendiren, hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini teşvik eden ve bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri diğer destekleri değerlendirmelerine yardımcı olan, kişiye özel koçluk takip çalışması ile sona erer.

VİDEO: CIYO Nedir? https://youtu.be/Vt3RFu1OKMI 

CIYO Neyi Amaçlar?

CIYO, eril enerjinin hakim olduğu çağımızda, katılımcıların özlerini keşfedip içlerindeki dişil-eril enerji dengesini bulmalarına, yaşamın her alanında benliklerini koruyarak var olmalarına,kendi bilinçli seçimlerinin sonucu olan bir yaşam sürmelerine ve özlerini yansıtabilmelerine destek olacak bir donanımı sağlamayı amaçlar.

Günlük hayatta anne, eş, evlat ve iş kadını gibi farklı rollerimizde başarılı olmaya ve beklentileri karşılamaya çalışırken, özümüzden gittikçe uzaklaşıp, bazı yönlerimizi göz ardı edip hatta bilinçli bir şekilde bastırırken bazı yönlerimizi geliştirip pekiştiriyoruz. Kadının kendisini bütünsel olarak ifade edebilmek için ihtiyaç duyduğu doğasında var olan akışkan enerjiye, evrenin de denge ve uyum içinde olabilmek için ihtiyacı var. Farklı rollerden sıyrılıp özgün kimliklerini ve içsel dengelerini bulan kadınların, hayatlarının her alanına, çalıştıkları organizasyonlara, faaliyet gösterdikleri sistemlere ve içinde bulundukları ilişkilere ihtiyaç duyulan bu dengeyi getirebileceklerine inanıyoruz. Bu çalışmanın dünyadaki bölünmüşlüğe, çalışma hayatında eksikliğini hissettiğimiz anlam bulma çabamıza, baskılarını uygun bir tarzda karşılayacak şekilde yaşama ihtiyacımıza çözüm arayışında katkı sağlayacağını umuyoruz.

CIYO Kimler İçindir?

CIYO, önceki programların katılımcılarının tabirleriyle "Özünü bulmak, koşuşturmaya bir es verip kendine gelmek, yaşama kuş bakışı bakmak, güçlenerek ve netleşerek çıkmak, harekete geçmek, tıkanıklıkları açmak, düğümleri çözmek, içindeki lideri bulup çıkarmak, kendisini bütünüyle ifade etmek" isteyen her kadın içindir.

Programımızda şimdiye kadar 25 ila 65 yaş aralığında çok farklı profilde kadın katılımcıyı ağırladık. Katılımcı profilleri arasında profesyoneller, girişimciler, ev hanımları, sanatçılar, doktorlar, danışmanlar, eğitmenler, koçlar, yöneticiler, öğrenciler vardı. Yurtdışında yaşayan Türkler, Türkiye’de yaşayan yabancılar vardı. San Francisco’dan, Londra’ya, Sofya’dan Şangay’a, Paris’ten Sierra Leone’ye pek çok yabancı şehirden gelen katılımcılarımız oldu. Unilever, Turkcell, BP, Mey İçki, Ülker, Arçelik, Doğuş Yayın Holding, Akkök Holding, Vodafone gibi kurumlardan katılan kadın yöneticiler içsel liderlik gelişimlerini bu programla destekleme yoluna gittiler.

CIYO’ya katılanlar, sadece kendi gruplarındaki katılımcıların oluşturduğu değil Türkiye'de hatta tüm dünyada birbirini destekleyen CIYO kadın çemberinin parçası oldular ve kendilerine bir bakıma yaşam yolculuklarında çok zengin bir yol arkadaş grubu edindiler.

VİDEO: CIYO Kimler İçindir? https://youtu.be/PEgSfTEsuPw 

CIYO Nasıldır?

Koçluk felsefesine dayanır, pozitif psikoloji, aile dizimi ve şamanik uygulamalardan esinlenir, yoga/meditasyon/qi gong uygulamaları ile çeşitlenir ve zengin bir içerikle sizi sarmalar. CIYO, günümüzde kritik önemde olduğunu düşündüğümüz iç gözlemi teşvik etmek üzere, bireyi zihinsel, bedensel, duygusal ve ruhsal boyutları ile bir bütün olarak ele alır.

Bu programda her kadının bireysel yolculuğuna odaklanıyor, onun yaşamını şimdiye dek nasıl yönlendirdiğini, ne tür zorluklardan geçtiğini ve hangi başarılara ulaştığını ortaya çıkarıyoruz. Mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek zorlukları belirlemek için birlikte çalışıyor ve her bir kadının isteklerine ulaşmasına ve gelişimine destek veriyoruz. Program boyunca, küçük grup çalışmaları ve birebir ilişkilerin sağladığı katkı ile grubun dönüştürücü gücünü birleştiriyoruz.

Programımızda, öncelikle yaşam döngüsünde “kadın olma” hallerine bakıyoruz. Doğumdan ölüme kadarki süreçte kadın olmanın zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişimimize etkisinihatırlıyoruz.

Çeşitli yaratıcı çalışmalarla, hayatımıza ve yaşadığımız zorluklara farklı perspektiflerden bakıyor, güçlü yönlerimizle ilgili öz farkındalık kazanıyor, birbirimizin hayatlarına ve içinden geçtiği aşamalara tanık oluyoruz. Jung’un liderlik arketipleri ışığında içsel enerji dengemizi, merkezde olmayı, bütünsel bir yaklaşımla davranabilmeyi keşfediyoruz.

Kişiye özel uyguladığımız Semboller Yolu ile, katılımcıların mevcut hayatlarına, gündemlerindeki ana konulara yepyeni bakış açıları ile bakmalarını, yeni farkındalık ve iç görüler edinmelerini, sonrasıyla ilgili atılacak adımlar konusunda netlik kazanmalarınıdestekliyoruz.

CIYO mezunlarının yaşam yolculuklarında birbirlerinden destek ve ilham almaları düşüncesiyle, bu ilişkinin sürekliliğini CIYO Çember Buluşmaları, sosyal medya grup paylaşımları, mezunlar organizasyonları ve isteğe göre bireysel koçluk hizmetleri ile destekliyoruz.

VİDEO: CIYO Nasıldır? https://youtu.be/yL0KFSJUC5o